Záruka | BMB Záruka | BMB

Dopřejte si kvalitní nábytek české výroby

Záruka na postele 10 let a doživotní záruka

Obrázek 012
Po registraci získáte na vaši zakoupenou postel u BMB záruku 10 let na postel z imitace masivního dřeva a na postele z masivního dřeva doživotní záruku.

  Vaše jméno (vyžadováno)

  Váše přijmení (vyžadováno)

  Váš e-mail (vyžadováno)

  Váš telefon

  Vaše adresa

  Prodejce (vyžadováno)

  Datum prodeje (vyžadováno )

  Scan účtenky ( jpeg - max. 7MB )

   

  Podmínky a pravidla prodloužené záruky BMB

  1. Na postele laminované je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruka v celkové délce 10 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 8 let záruka prodloužená.

  2. Na postele z přírodního masivu je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená doživotní záruka. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po další roky záruka prodloužená.

  3. Prodloužená záruka BMB je vztahem, který vzniká mezi výrobcem BMB a koncovým zákazníkem, na základě řádného vyplnění a odeslání elektronického formuláře o prodloužené záruce v aktuální verzi, který je dostupný zde: http://bmb.cz/zaruka/

  4. Registrace prodloužené záruky musí být zákazníkem provedena nejpozději do 14 dnů od převzetí (dodání) zboží.

  5. Za počátek záruky je považováno datum prodeje, uvedené na dokladu od prodejce BMB. Prodloužená záruka BMB vzniká nad rámec zákonné záruky a je platná až po uplynutí zákonné záruky, kterou poskytl zákazníkovi prodejce.

  6. Ze záruky budou vyloučeny případy, kdy výrobek byl:
  6.1 používán v jiném prostředí než je standardní bytový interirér – tzn. v prostředí s extrémními výkyvy vlhkosti či teplot (např. v koupelně, v nevytápěné chatě, v exteriéru apod.).
  6.2 používán pro jiné účely, než pro které je určen.
  6.3 zákazníkem mechanicky poškozen při manipulaci, montáži nebo v průběhu užívání.
  6.4 neodborně smontován tzn.:
  a) nebyl montován proškoleným pracovníkem.
  b) v případě montáže prováděné svépomocí nebyl dodržen postup dle montážního návodu.
  6.5 jakkoliv dále obráběn nebo upravován bez souhlasu výrobce.

  7. Ze záruky je také vyloučeno běžné chování masivního dřevěného nábytku:
  7.1 při vystavení dlouhodobým změnám vlhkosti, může vykazovat přechodové nerovnosti mezi jednotlivými lamelami u spárovky
  7.2 změna barvy dřeva působením přímého slunečního záření – podle intenzity záření a vlivu působení světla se světlé dřevo stává tmavším a tmavé naopak světlejším. Rozdílnost barvy je způsobena rozdíly v chemickém složení jednotlivých dřevin a stromů. Proto také jednotlivé lamely vykazují rozdíly ve vybarvení, které jsou právě pro tyto přírodní materiály typické.

  8. Reklamovaná vada bude výrobcem posouzena a zda se na ni vztahuje záruka, rozhoduje výrobce, zejména s přihlédnutím k výše uvedeným bodům.

  9. Nároky zákazníka vyplývající z prodloužené záruky BMB nejsou právně vymahatelné.

  10. Místem uplatnění běžné záruky je místo nákupu. Místem uplatnění prodloužené záruky je sídlo BMB, spol s r.o. Kontaktní email je reklamace@bmb.cz

  Rychlý kontakt

  Mobil: 774 801 573
  E-mail: bmb@bmb.cz
  Adresa: Nádražní 524, 696 32 Ždánice

  Kontakty

  EU EU

  Připojte se na Facebooku

  Top