Dopřejte si kvalitní nábytek české výroby

Záruka na postele 10 a 25 let

Obrázek 012
Po registraci získáte na vaši zakoupenou postel u BMB záruku 10 let na postel z imitace masivního dřeva a na postele z masivního dřeva záruku 25 let.

Vaše jméno (vyžadováno)

Váše přijmení (vyžadováno)

Váš telefon

Vaše adresa

Prodejce (vyžadováno)

Datum prodeje (vyžadováno )

Scan účtenky ( jpeg - max. 7MB )

 

Podmínky a pravidla prodloužené záruky BMB

1.    Na postele laminované je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruku v celkové délce 10 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 8 let záruka prodlužená.

2.    Na postele z přírodního masivu je poskytnuta dle pravidel níže omezená prodloužená záruku v celkové délce 25 let. Po 2 roky je poskytnuta zákonná záruka a po dalších 23 let záruka prodlužená.

3.    Pravidla, za kterých bude záruka poskytnuta:

3.1    Prodloužená záruka BMB je vztahem, který vzniká mezi výrobcem BMB a koncovým zákazníkem, na základě řádného vyplnění a odeslání elektronického formuláře o prodloužené záruce v aktuální verzi, který je dostupný na www.bmb.cz.

3.1.1    Za počátek prodloužené záruky je považováno datum prodeje, uvedené na dokladu od autorizovaného prodejce BMB.

3.2    Ze záruky budou vyloučeny případy, kdy výrobek byl:

3.2.1    Používán v prostředí s vysokou relativní vlhkostí či teplotou, kdy maximální závazná relativní vlhkost je 40-50% a teplota 20 – 30°C,

3.2.2    Používán pro jiné účely, než pro které je určen,

3.2.3    byl neodborně smontován, opravován či jakkoliv upravován,

3.3.5    Jsou vyloučeny případy opotřebení a poškození spojené s běžným používáním výrobku,

3.3.6    Ze záruky je také vyloučeno běžné chování masivního dřevěného nábytku, který může vykazovat při vystavení dlouhodobým změnám vlhkosti ve spoji vlysů přechodové nerovnosti.

3.3    Prodloužená záruka BMB vzniká nad rámec zákonné záruky a je platná až po uplynutí zákonné záruky, kterou poskytnul zákazníkovi prodejce.

3.4    O tom, zda se na reklamovanou věc vztahuje záruka, rozhoduje výrobce zejména s přihlédnutím k bodu 3.2. Tím nejsou dotčena ostatní práva kupujícího.

3.5    Nároky zákazníka vyplývající z prodloužené záruky BMB nejsou právně vymahatelné.

3.6    Místem uplatnění běžné záruky je místo nákupu. Místem uplatnění prodloužené záruky je sídlo BMB, spol s r.o. kde musí být výrobek předán k posouzení, pokud však odpovědný zástupce BMB, spol s r.o. nesjedná se zákazníkem jiný postup.

3.7    Svůj požadavek vyplývající z prodloužené záruky zašle zákazník prostřednictvím tohoto formuláře nebo na email bmb@bmb.cz spolu s kontaktním telefonním číslem a dalšími náležitostmi formuláře. Na žádost zákazníka může požadavek na prodlouženou záruku provést prodejce, u kterého byl produkt zakoupen.
Odpovědný zástupce BMB, spol s r.o. bude následně zákazníka kontaktovat a domluví se na dalším postupu.

Rychlý kontakt

Mobil: 774 801 573
E-mail: bmb@bmb.cz
Adresa: Nádražní 524, 696 32 Ždánice

Kontakty

EU EU

Připojte se na Facebooku

© BMB s.r.o. • všechna práva vyhrazena

Vytvořil MD webdesign – tvoříme obchodně úspěšné weby

Top
'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]